Åtta skäl att sjunga med i Kyrkslätts Manskör:

Du har roligt
Du får goda kamrater
Du glömmer sorger och bekymmer

Du mår bra och orkar mera

Du får uppleva och skapa sång

Du får se världen genom körresor

Du upplever trevliga traditioner

Du upplever glada fester

Tveka inte tag kontakt