Om du är intresserad av körens verksamhet så kontakta någon av oss i styrelsen!